Warsztat dla doradców zawodowych

 

 

Kluczowe kompetencje – czego szukają pracodawcy, jak je zdobyć

i rozwijać ?

 

 

Warsztaty dedykowane dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

Celem warsztatu jest przedstawienie perspektywy pracodawcy w rekrutacji  i zarządzaniu kompetencjami pracowników.

Dodatkowo doradcy zawodowi wzbogacą warsztat w zakresie możliwych metod rozwoju kompetencji w uczeniu się przez całe życie.

 

Program warsztatu:

 1. Wprowadzenie do definicji i modeli kompetencji – czym są, jak są ustalane, jakie tworzą grupy.

 2. Interpretacja wymagań pracodawców zawartych w ofertach pracy – jak ocenić czy warto aplikować na ogłoszenie.

 3. Wybrane metody weryfikacji kompetencji kandydatów w procesie rekrutacji – rzeczy ważne i ważniejsze.

 4. Związek wartości i kultury organizacyjnej firmy z profilem i oczekiwaniami kandydata.

 5. Przegląd działań wewnętrznych pracodawców opartych o kompetencje: ocenianie, szkolenia, rozwój, zwolnienia.

 6. Model 70-20-10 w uczeniu się przez całe życie.

 7. Przegląd metod rozwoju kompetencji i dopasowanie ich do stylu uczenia.

 8. Podsumowanie i plan działania.

 

Metody: praca na materiałach źródłowych pracodawców, dyskusje, symulacje rozmów rekrutacyjnych, mini prezentacje, studia przypadków, kwestionariusze, praca indywidualna i zespołowa.

 

 

Prowadzenie:

Regina May – HR Business Partner, trener, doradca zawodowy. Założycielka Fundacji “Anioły Edukacji”, której głównym obszarem działania jest doradztwo zawodowe. Od kilkunastu lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach pełniąc rolę kierownika, dyrektora personalnego, zewnętrznego HR Business Partnera (Grupa Muszkieterów Intermarche/Bricomarche, Żabka Polska, Setapp, Eureka Group S.A., Branch Brothers, PMI). Dzieli się wiedzą ze słuchaczami studiów podyplomowych (UAM, CVD), występując na konferencjach (m.in. dla Rzeczpospolitej, Studio Wiedzy, Elevato, ROC Group) i prowadząc webinaria oraz warsztaty. Udziela doradztwa zawodowego oraz jest ekspertem w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan. Zweryfikowała tysiące CV i przeprowadziła setki rozmów kwalifikacyjnych. Ukończyła studia z zakresu zarządzania firmą, psychologię w zarządzaniu, zarządzanie jakością, pedagogikę, coaching i doradztwo zawodowe. Była członkiem komisji programowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada certyfikat Thomas PPA, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia pełnomocnika i audytora zewnętrznego ISO 9001. Uczestniczyła w ponad 100 szkoleniach i konferencjach. Uczy się przez całe życie. Prowadzi bloga: www.reginamay.pl

 

Termin warsztatu:

16 listopada 2018r. – piątek

w godzinach od 9:00 do 13:30

 

Koszt uczestnictwa:

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy po zakończonym warsztacie otrzymują zaświadczenie.

W ramach warsztatu przewidziano materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

 

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,

ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań

XI piętro, sala 1103

 

Zgłoszenie udziału w warsztacie:

Poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 22 55 083 lub mailowo na adres szkolenia@cwrkdiz.poznan.pl

Imię
Nazwisko
telefon
adres mailowy
miejsce pracy
Wyrażam zgodę
Formularz na stronie CWRKDiZ
Szkolenie w dniu 16.11.2018
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Dziękujemy,zgłoszenie zostało przyjęte.  

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowane przez Dyrektora. Siedziba: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań lub przez e-mail: iod@cwrkdiz.poznan.pl

Dane osobowe uzyskane przez Administratora będą przetwarzane w celu:

 • zapisu uczestnika na szkolenie/warsztat, inną formę edukacyjną;

 • wystawienia uczestnikowi zaświadczenia ukończenia szkolenia/warsztatu, innej formy edukacyjnej;

 • sporządzenia listy obecności na szkoleniu/warsztatach, innej formie edukacyjnej.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na udostępnienie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.

 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia szkolenia/warsztatu, innej formy edukacyjnej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek  dotyczący danych osobowych dotyczący:

 • sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

 • usunięcia danych (art. 17 RODO);

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

 • dostępu do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.  

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym na szkolenie/warsztat, inną formę edukacyjną nie jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością przyjęcia wniosku i uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach, innej formie edukacyjnej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czytaj klauzulę informacyjną

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

 1. pl
 2. en
 3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

Szkolenie zostało zrealizowane

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt