Czas trwania projektu:

 

05.10.2018-31.10.2018

 

 

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej:

 

Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem; Zapobieganie wykluczeniu finansowemu; Pieniądz; Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

 

 

Terytorialny zasięg projektu:

 

Regionalny Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

z województwa wielkopolskiego za szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Poszczególne działania realizowane będą na terenie parterskich szkół.

 

Główny cel projektu i cele szczegółowe:

Główny cel:

 

Celem głównym projektu jest rozbudzanie postaw przedsiębiorczych oraz zainteresowanie tematyką prowadzenia przedsiębiorstw w kontekście różnych zawodów wśród grupy co najmniej 100 osobowej młodzieży szkół podstawowych i grupy 100 osobowej młodzieży ponadgimnazjalnej z miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego w okresie realizacji projektu "Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski"

 

Cele szczegółowe:

 

• Wzrost dostępności do wiedzy z zakresu finansów oraz zawodó poprzez przygotowanie materiałów z tego zakresu.

• Popularyzacja wiedzy z zakresu historii oraz wartości i roli pieniądza.

• Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej poprzez zapoznanie się z zawodami oraz prezentacja możliwości aktywnego poszukiwania pracy.

• Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych poprzez popularyzację wiedzy z zakresu planowania włąsnej działalności gospodarczej z danej branży zawodowej.

 

Grupy docelowe:

Grupa 1.

Grupą docelową 1 są uczniowie szkół podstawowych w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

 

Grupa 2.

Grupą docelową 2 są uczniowie szkół branżowych i techników w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Powrót do strony

głównej projektu

Powrót do strony

głównej projektu

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt