Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski

Beneficjent projektu:

 

Centrum Wsparcia Rzemiosła,Kształcenia Dualnego i Zawodowego

w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

Partnerzy  projektu:

 

Narodowy Bank Polski

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul.Rybaki 17,

61-883 Poznań

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J.Lelewela w Poznaniu,

ul. Działyńskich 4/5,

61-727 Poznań

Zespół Szkół Odzieżowych

im. W.Reymonta w Poznaniu,

ul. Kazimierza Wielkiego 17,

61-863 Poznań

Czas trwania projektu:

 

05.10.2018-31.10.2018

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej:

 

Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem; Zapobieganie wykluczeniu finansowemu; Pieniądz; Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Terytorialny zasięg projektu:

 

Regionalny Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

z województwa wielkopolskiego za szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Poszczególne działania realizowane będą na terenie parterskich szkół.

Główny cel projektu i cele szczegółowe:

Główny cel:

 

Celem głównym projektu jest rozbudzanie postaw przedsiębiorczych oraz zainteresowanie tematyką prowadzenia przedsiębiorstw w kontekście różnych zawodów wśród grupy co najmniej 100 osobowej młodzieży szkół podstawowych i grupy 100 osobowej młodzieży ponadgimnazjalnej z miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego w okresie realizacji projektu "Sto zawodów  na 100-lecie Niepodległej Polski"

 

Cele szczegółowe:

 

  •  Wzrost dostępności do wiedzy z zakresu finansów oraz zawodó poprzez przygotowanie materiałów z tego zakresu.

  •  Popularyzacja wiedzy z zakresu historii oraz wartości i roli pieniądza.

  •  Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej poprzez zapoznanie się z zawodami oraz prezentacja możliwości aktywnego poszukiwania pracy.

  •  Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych poprzez popularyzację wiedzy z zakresu planowania własnej działalności  gospodarczej z danej branży zawodowej.

Grupy docelowe:

Grupa 1.

Grupą docelową 1 są uczniowie szkół podstawowych w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Grupa 2.

Grupą docelową 2 są uczniowie szkół branżowych i techników w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt