Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

 1. pl
 2. en
 3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

• działamy od 1919 r.

• jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców

• reprezentujemy interesy środowiska rzemieślniczego

• skupiamy 43 cechy i 9 spółdzielni rzemieślniczych

• zrzeszamy blisko 5000 rzemieślników zatrudniających ponad 50 000 osób

• przeprowadzamy rocznie ponad 4000 egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

• szkolimy ponad 10 000 młodocianych pracowników

• udzielamy rocznie ok. 700  informacji gospodarczych

• szkolimy rocznie ok. 850 przedsiębiorców

• posiadamy certyfikat PN-EN ISO 90001:2009

 

Działania Izby

 

 przeprowadzamy egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające

• nadzorujemy proces kształcenia zawodowego

• wspieramy rzemieślników w działaniach promocyjnych

• organizujemy praktyki i staże zawodowe dla uczniów w kraju i za granicą

• udzielamy informacji na temat:

  • obowiązujących przepisów prawnych i finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania

  • możliwości korzystania z opinii rzeczoznawców

• wspieramy rzemieślników w nawiązywaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą

• świadczymy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze

• prowadzimy Bank Ofert Pracy dla uczniów i pracowników

• realizujemy projekty ze środków krajowych i unijnych

 

Dlaczego warto wybrać rzemiosło?

 

 • Dualny system nauki zawodu (łączenie teorii z praktyką)

 • Praca od pierwszego dnia nauki

 • Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych pod kierunkiem doświadczonych mistrzów

 • Zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradzanych i poszukiwanych na rynku pracy

 • Uzyskanie świadectwa czeladniczego

 • Możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, a w przyszłości edukacja na studiach

 • Możliwość uzyskania dyplomu mistrzowskiego

 • Praca w rodzinnej firmie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej

 

Co zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu?

 

 • Skontaktuj się z Izbą lub lokalnym Cechem - my polecimy Ci firmę, która posiada odpowiednie warunki oraz kadrę z uprawnieniami do szkolenia

 • Uzyskaj zgodę lekarza do podjęcia nauki i pracy w wybranym zawodzie

 • Wybierz szkołę

 • Podpisz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Jak wygląda nauka zawodu?

 

 • Trwa 3 lata

 • Możliwa jest dla osób młodocianych

 • Elastyczna realizacja kształcenia teoretycznego w branżowej szkole pierwszego stopnia lub w formach pozaszkolnych

 • Kształcenie praktyczne odbywa się 2, 3 lub 4 dni w tygodniu u pracodawcy lub w systemie przemiennym  tydzień nauki w szkole, tydzień nauki  u pracodawcy

 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • Proces nauki wspiera Cech i Izba Rzemieślnicza

 

W ramach promocji kształcenia zawodowego i rzemiosła

 

 • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla przedszkolaków i uczniów „Jakie znasz zawody?”

 • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla uczniów szkół branżowych I stopnia:

  • Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów

  • z zakładów rzemieślniczych

  • Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

  • Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego

  • Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

  • Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

  • Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

 • prowadzimy gry miejskie i drzwi otwarte

 • uczestniczymy w targach edukacyjnych i branżowych

 • przygotowujemy filmy i spoty reklamowe

 • promujemy produkty regionalne i tradycyjne

 

Prowadzimy kursy, szkolenia, warsztaty

 

 • otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • marketingu i zarządzania

 • efektywnej sprzedaży

 • prawa, podatków i ubezpieczeń społecznych

 • funduszy unijnych i innych instrumentów wsparcia

 • transakcji handlowych

 • ochrony środowiska

 • doskonalenia umiejętności zawodowych

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 • rękodzieła

 

Realizujemy projekty

 

· staży zagranicznych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

· doradztwa zawodowego

· podnoszące kompetencje:

  • informatyczne

  • marketingowe (e-marketing)

· upowszechniające:

  • elektromobilność

  • flexicurity - elastyczne formy zatrudnienia

  • społeczną odpowiedzialność biznesu

· badające:

  • potrzeby szkoleniowe rzemieślników

  • wykorzystanie różnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy

· promujące zakłady rzemieślnicze

· doradztwa dla przedsiębiorców

· informacyjne dot.:

  • prowadzenia działalności gospodarczej

  • funduszy unijnych dla przedsiębiorców

  • Unii Europejskiej (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań)

 

 

Na terenie działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu funkcjonują następujące Cechy zajmujące się szkoleniem młodocianych pracowników  oraz wspieraniem pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 

Cechy z siedzibą w Poznaniu

 

 • Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych

         www.rzembud.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Drzewnych

        al. Niepodległości 2

        61-874 Poznań

 • Cech Rzemiosł Metalowych, Elektrotechnicznych i Motoryzacyjnych

        www.cechmem.poznan.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu

        www.crr.com.pl

 • Cech Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych

        www.cechsrp.poznan.pl

 • Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

        www.cechcukiernikowipiekarzy.pl

 • Cech Rzemiosł Włókienniczych

        al. Niepodległości 2

        61-874 Poznań

 • Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy

        www.ocrwk.pl

 • Wielkopolski Cech Fotografów

        www.wcf.org.pl

 • Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych

        www.mcro.pl

 

Cechy z regionu poznańskiego z subregionem gnieźnieńskim

 

 • Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie

        www.cech.gniezno.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni

        www.cech-wrzesnia.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.

        www.srodawlkp.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Śremie

        www.srem.icech.pl

 • Cech Stolarzy Swarzędzkich w Swarzędzu

        www.producenci.meble-swarzedzkie.com.pl

 • Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp.

        www.grodzisk.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie

        www.cechwolsztyn.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych Nowym Tomyślu

        www.nowytomysl.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdenecki w Międzychodzie

        www.miedzychod.icech.pl

 • Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie

        www.cech.murowana-goslina.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Szamotułach

         www.cechszamotuly.org.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach

        www.oborniki.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu

        ul. Garczyńskich 6

        64-360 Zbąszyń

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt