Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

W ramach działań promujących edukację zawodową i dualną współpracujemy również z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. Jest ona organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, skupiającą Cechy i Spółdzielnie Rzemieślnicze. Swoim zasięgiem działania obejmuje region Miasta Poznania, region poznański z subregionem gnieźnieńskim oraz regiony kaliski, koniński, leszczyński i pilski. Jest ona reprezentantem rzemieślników przeprowadzającym między innymi egzaminy zawodowe, świadczącym usługi informacyjne oraz szkoleniowe o charakterze rozwojowym. Całe spektrum działań Izby przedstawione jest na poniższej grafice.

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt