Szanowni Państwo

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni jako publiczna placówka  oświatowa utworzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia  ofertę szkoleń Rady Pedagogicznej w Państwa szkole.

 

Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych

 

Szkolenie obejmuje dwie części:

I. szkolenie dla wszystkich nauczycieli

                1) zapoznanie ze zmianami w podstawie programowej

                2) egzamin ósmoklasisty

                3) oddziały dwujęzyczne

II. szkolenie dla nauczycieli języków obcych

                1)  język obcy w nowej podstawie programowej

Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe

- certyfikat dla każdego uczestnika na podstawie listy obecności

Czas trwania: 3-5 h.

Cena: 600,00-1 000,00 złotych

Trener: szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem

 

 

Nowa podstawa programowa w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej

 

Szkolenie obejmuje dwie części:

I. szkolenie dla wszystkich nauczycieli

                1) zapoznanie ze zmianami w podstawie programowej

                2) egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny

                3) oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej

              4) siatki godzin

II. szkolenie dla nauczycieli języków obcych

                1)  język obcy w nowej podstawie programowej

Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe

- certyfikat dla każdego uczestnika na podstawie listy obecności

Czas trwania: 3-5 h.

Cena: 600,00-1 000,00 złotych

Trener: szkoleniowiec z wieloletnim stażem

 

Karta nauczyciela po zmianach

 

Szkolenie obejmuje następujące części:

1.Ocena pracy nauczyciela

2. Awans zawodowy

3. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli

4. Wynagradzanie nauczycieli

5. Urlopy wypoczynkowe i uprawnienia rodzicielskie w szkołach

6. Urlopy dla poratowania zdrowia

7. Inne istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych

Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe

- certyfikat dla każdego uczestnika na podstawie listy obecności

Czas trwania: 3-5 h.

Cena: 600,00-1 000,00 złotych

Trener: szkoleniowiec z wieloletnim stażem; ekspert ds. awansu zawodowego; dyrektor

 

Ścieżka awansu zawodowego po zmianach

 

Szkolenie obejmuje II części:

1. zapoznanie z procedurą awansu zawodowego nauczycieli w świetle dotychczasowych i nowych przepisów

2. omówienie wymagań dotyczących uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- certyfikat dla każdego uczestnika na podstawie listy obecności

Czas trwania:3-5 h

Cena: 600,00- 1 000,00 złotych

Trener: szkoleniowiec z wieloletnim stażem; ekspert ds. awansu zawodowego; dyrektor

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna