Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

Temat projektu: Mobilität schafft Chancen! (Mobilność tworzy możliwości!)

Erasmus + Partnerstwo Strategiczne
 

TOTVET

Training of Tutors and VET professionals for high quality in 

Work Based Learning and Dual Learning

 

Szkolenie nauczycieli i specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dualnego

Newsletter no.1

Grudzień 2018

                                                                                             

 

 

 

 

Cele

projektu

 

 

 

Projekt “TOTVET” - Training of Tutors  and VET professionals for high quality  Work Based Learning and Dual Learning”  ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego  oraz umożliwienie im zapewnienia wysokiej jakości szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i dualnego.

 

 

 

 

 

Efekty

projektu

 

 

 

Głównymi efektami projektu są: masowy otwarty kurs online (MOOC) dla 150-200 nauczycieli oraz specjalistów kształcenia zawodowego w miejscu pracy, mający na celu poprawę umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia w miejscu pracy oraz kształcenia zawodowego, monitorowanie i ocenianie efektów kształcenia uczestników szkolenia oraz warsztaty szkoleniowe organizowane w Rumunii i Polsce dla 75-100 nauczycieli i specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowgo, mające na celu zwiększenie ich kompetencji w zakresie planowania programu szkoleń i organizowania procesu kształcenia zawodowego i dualnego, monitorowania postępów uczestników, oceniania, dokumentowania, certyfikowania, transferu, zatwierdzenia i uznania efektów kształcenia za pomocą narzędzi krajowych                i europejskich.


Kurs online i otwarte zasoby edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu http://www.totvet.eu.

 

        

 

 

 

 

 

Grupy

docelowe

 

 

 

Grupami docelowymi projektu są specjaliści, którzy zapewniają szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego w środowisku pracy uczniom w ramach praktyk zawodowych:

 

 

Efekt nr 1

Model szkolenia

 

 

Projekt rozpoczął się od badań nad literaturą, opisu pracy, standardów i programu szkolenia.

Zostanie stworzony nowy i innowacyjny model szkolenia.

Model będzie wspierał tworzenie  programu szkoleń dla nauczycieli oraz specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego
.

 

 

 

Spotkanie inauguracyjne         w Poznaniu,

grudzień  2018

 

 

Podczas spotkania inauguracyjnego partnerzy zapoznali się ze wszystkimi aspektami projektu, przyjęli plan pracy, strategię oceny i plan rozpowszechniania, zasady dotyczące finansowania         i ról partnerów.
Partnerzy zaprojektowali model szkoleniowy                        i uzgodnili obecność projektu na stronie internetowej w mediach społecznościowych.

 

Image may contain: 15 people, people smiling, indoor

Następne

spotkanie

 

Następne spotkanie odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech w dniach 28 i 29 maja 2019 roku.

  Flag of Romania   Flag of Germany         

 

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt