Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Strona główna

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

>>> zobacz zdjęcia

15.01.2018 r.

Spotkanie przedstawicieli Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego 

>>> zobacz zdjęcia

17.01.2018 r.

Spotkanie w CWRKDiZ w Poznaniu poświęcone standaryzacji wyglądu i treści strony internetowej , dla jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

22.01.2018 r.

Jaką ścieżkę edukacyjną może wybrać Twoje dziecko?- spotkanie z rodzicami

w Opalenicy. 

>>> zobacz zdjęcia

29.01.2018 r.

Spotkanie w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.

>>> zobacz zdjęcia

09-11.02.2018 r.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 

>>> zobacz zdjęcia

07.02.2018 r.

Spotkanie z Pracodawcami w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach

>>> zobacz zdjęcia

20.02.2018 r.

Prezentacja CWRKDiZ w Poznaniu w Międzychodzie 

>>> zobacz zdjęcia

07.03.2018 r.

Porozumienie o współpracy z Wielkopolską Izbą Turystyczną 

>>> zobacz zdjęcia

07.03.2018 r.

Targi Kariery w Opalenicy 

>>> zobacz zdjęcia

21.03.2018 r.

Powiatowe Targi Pracy oraz Festiwal Zawodów w Szamotułach 

>>> zobacz zdjęcia

>>> zobacz zdjęcia

GALERIE 2017

21.03.2018 r.

Podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu

a Zespołem Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

25.03.2018 r.

Promocja pracy rzemieślników na Poznańskim Jarmarku Wielkanocnym

>>> zobacz zdjęcia

23-25.03.2018 r.

Targi Edukacyjne w Poznaniu

>>> zobacz zdjęcia

05.04.2018 r.

Konferencja "Czy uczeń dziś jest pracownikiem jutra?"

>>> zobacz zdjęcia

04.04.2018 r.

Seminarium dla doradców zawodowych

>>> zobacz zdjęcia

05.04.2018 r.

Umowa partnerska z HabitatON

>>> zobacz zdjęcia

>>> zobacz zdjęcia

11.04.2018 r.

Podpisanie Umowy Partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu

a Zespołem Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

>>> zobacz zdjęcia

12.04.2018 r.

Umowa Partnerska oraz porozumienie o współpracy z Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa  Polskiego Związku Inżynierów  i Techników Budownictwa w Poznaniu

>>> zobacz zdjęcia

06.04.2018 r.

Kongres Powiatów „Dobry Zawód" - przedstawienie

dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

>>> zobacz zdjęcia

19.04.2018 r.

Województwo Wielkopolskie i wielkopolskie Izby Rzemieślnicze zacieśniają współpracę

– podpisały porozumienie o partnerstwie

17.04.2018 r.

Powiatowe Targi Gniezno

>>> zobacz zdjęcia

Aktualności

Strona główna

Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt