Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Find us at

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Contact

 Home

  News

  Organization

  Adverts

  Conferences and training

Analysis

  Gallery

 Home 

 News 

 Organization 


 Adverts 


 

  1. pl
  2. en
  3. de

Home

News

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact

Regulamin Organizacyjny

Struktura organizacyjna

Zamówienia publiczne

Oferty Pracy

Kontrole

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zostało utworzone mocą Uchwały nr XXIX/743/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2017 roku

Jesteśmy jednostką Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Uchwała nr 4426/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2017 roku w sprawie: zatrudnienia Mariusza Sławomira Kubiaka na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Uchwała nr 4428/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2017 roku w sprawie: u.dzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Poznaniu.

Archiwum BIP

News

Home

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact