Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Find us at

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Contact

 Home

  News

  Organization

  Adverts

  Conferences and training

Analysis

  Gallery

 Home 

 News 

 Organization 


 Adverts 


 

  1. pl
  2. en
  3. de

Home

News

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact

Aktywizacja młodych w kształceniu dualnym, inwestycją w przyszłość 

„Odczarujmy" szkoły zawodowe 

W tygodniku „Przemiany na szlaku piastowskim” została zrelacjonowana konferencja prasowa z 19 grudnia 2017 roku zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, oddział w Gnieźnie, na której poruszane były aktualne problemy związane z kształceniem praktycznym, zawodowym oraz współpracy z przedsiębiorcami poszukujących pracowników-fachowców.

Poruszane tematy miały istotny wkład w konieczność odbudowy prestiżu szkolnictwa zawodowego i prowadzenie stałego monitoringu rynku pracy przy udziale lokalnych przedsiębiorców, którzy poszukują możliwości zatrudniania młodocianych pracowników.

Dzięki takim dialogom z instytucjami reprezentującymi zarówno przedsiębiorców, oświatę oraz jednostki takie jak CWRKDiZ w Poznaniu, wspierające działania upowszechniania kształcenia zawodowego, będzie można zmienić mentalność społeczeństwa i przekonać, że zdobywanie  zawodu nie zamyka dalszego rozwoju osobistego zarówno w sferze zawodowej, jak i edukacyjnej.

>>> zobacz artykuł

News

Home

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact