Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Find us at

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Contact

 Home

  News

  Organization

  Adverts

  Conferences and training

Analysis

  Gallery

 Home 

 News 

 Organization 


 Adverts 


 

  1. pl
  2. en
  3. de

Home

News

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact

Co należy brać pod uwagę pomagając dziecku wybrać zawód i szkołę ?

 

1. Stan zdrowia dziecka

 

          Różne zawody mogą stawiać przed dzieckiem różne wymagania dotyczące jego stanu zdrowia, np. przy uczuleniach skóry wykluczona jest praca w zawodzie fryzjerki, czy kosmetyczki, elektromonter musi mieć dobry wzrok, a lekarz, albo ekspedient zdrowe nogi.

 

          Przy wyborze szkoły i zawodu konieczne jest więc ustalenie (oczywiście przy konsultacji lekarskiej), czy ogólny stan zdrowia dziecka i jego rozwój pozwoli sprostać wymaganiom zawodu.

 

2. Zainteresowania dziecka

 

             Ludzie bardziej lubią pracę, gdy jest ona zgodna z ich zainteresowaniami, i w której można te zainteresowania rozwijać.  Praca wybrana          z zamiłowania częściej jest źródłem satysfakcji i spełnienia.

 

            Warto zatem obserwować swoje dziecko, aby pielęgnować jego pasje - jak dziecko spędza czas wolny?, co je interesuje?, co lubi robić?, kiedy widać, że jest znudzone?.

 

3. Umiejętności i zdolności

 

            Umiejętność jest tym, co dziecko potrafi robić. Zdolność natomiast, to możliwość szybkiego zdobycia danej umiejętności. Wyznaczanie sobie celów i osiąganie sukcesów będzie łatwiejsze w pracy, w której jednostka może wykorzystać zdobyte już umiejętności lub nabyć nowe dzięki swoim uzdolnieniom.

 

             W różnych zawodach potrzebne są inne umiejętności, np. obsługa komputera, opieka nad dziećmi, czy znajomość języków obcych.

 

4. Temperament i cechy charakteru

 

          Cechy temperamentu mają duże znaczenie przy wyborze zawodu, gdyż obejmuje on życie emocjonalne, uczucia człowieka, jego ruchy,      mimikę, czy gesty.

 

          Uczniowie ruchliwi, lubiący zmianę, towarzystwo ludzi i obecność bodźców będą zadowoleni z pracy konferansjera, czy barman. Młodzież spokojna, lubiąca ciszę, cierpliwa i staranna lepiej będzie się czuła w zawodzie księgowej, czy chemika. Osoby nieopanowane, skłonne do wybuchu  i złości, nie powinny wybierać pracy, gdzie ważny jest kontakt z ludźmi, np. pielęgniarki, czy nauczyciela.

 

              Warto więc obserwować swoje dziecko i jego reakcje (siłę reakcji, jej szybkość i trwałość i główne przejawy) na otaczający go świat i bodźce.

 

 5. Perspektywy zatrudnienia

 

        Młoda osoba może nie brać pod uwagę zapotrzebowania na rynku pracy przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i zawodu, gdyż perspektywa zatrudnienia wydaje jej się odległa. Warto jednak, aby rodzice sprawdzili, czy dana profesja należy do grupy zawodów nadwyżkowych, czy deficytowych. Trudne lub łatwe wejście na rynek pracy, może determinować przyszłe losy zawodowe dziecka. 

 

 

Opracowała :

Zofia Szydłowska

Psycholog Pracy

CWRKDiZ w Poznaniu

JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU W WYBORZE ZAWODU? 

         Jak wynika z badań 80 % młodzieży wskazuje rodziców jako najważniejsze osoby w procesie wyboru zawodu (badania Bożeny Wojtasik - polskiej pedagog, specjalizującej się w pedagogice ogólnej i pedagogice społecznej). Obok doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz wychowawców, to właśnie rodziców, ze względu na ich znaczenie i wieloletnie oddziaływania, można nazwać pierwszymi nieprofesjonalnymi doradcami zawodu.

News

Home

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact