Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Find us at

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Contact

 Home

  News

  Organization

  Adverts

  Conferences and training

Analysis

  Gallery

 Home 

 News 

 Organization 


 Adverts 


 

 1. pl
 2. en
 3. de

Home

News

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact

Branżowa szkoła I i II stopnia

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

                     

Branżowa szkoła I stopnia

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia;

 • Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas;

 • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;

 • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;

 • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

Co do zasady:

 • uczeń I klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy II będzie kontynuował naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia;

 • uczeń II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy III będzie kontynuował naukę w klasie II branżowej szkoły I stopnia;

 • uczeń III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie III branżowej szkoły I stopnia.

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasy II i III). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Branżowa szkoła II stopnia

 • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;

 • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.;

 • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Opracowała na podstawie http://reformaedukacji.men.gov.pl

Beata Dąbek

Doradca zawodowy

CWRKDiZ w Poznaniu

News

Home

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact