Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Find us at

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Contact

 Home

  News

  Organization

  Adverts

  Conferences and training

Analysis

  Gallery

 Home 

 News 

 Organization 


 Adverts 


 

  1. pl
  2. en
  3. de

Home

News

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact

Idea Konferencji   >>>

Harmonogram Konferencji  >>>

Otwarcie Konferencji >>>

 

Prezentacje :

 

Marzena Radomska, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

   Prezentacja CWRKDiZ w Poznaniu                                                                                                                                                                                         plik do pobrania

 

♦ dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny     w Poznaniu

  "Osoby młode na wielkopolskim rynku pracy"                                                                                                                                                                    plik do pobrania

 

♦ dr hab. Małgorzata Rosalska i dr Anna Wawrzonek, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                           w Poznaniu 

   "Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół kształcących w zawodach"                                                                                               plik do pobrania

 

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska prof. zw UAP, Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

   "Kształcenie oparte o praktykę. Przykład z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu"                                                                                       plik do pobrania

 

Iwona Derda, naczelnik wydziału oświaty, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

  "Rzemieślniczy model kształcenia dualnego"                                                                                                                                                                     plik do pobrania

 

♦ Krystyna Woźniak, wiceprezes zarządu, Solaris Bus & Coach S.A.

  "Program kształcenia dualnego w zakładzie produkcyjnym -dobre praktyki Solaris Bus & Coach S.A."                                                           plik do pobrania

 

♦ dr inż. Zenon Kierczyński, prezes Wielkopolskiej Izby Budowlanej

   "Dobre praktyki w edukacji zawodowej na przykładzie Zespołu Szkół Budowalnych im. Rogera Sławskiego. Z doświadczeń organu prowadzącego"

                                                                                                                                                                                                                                                              plik do pobrania

 

♦ Monika Kozber, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

  "Rozwój kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami i uczelniami wyższymi"                                                                    plik do pobrania

 

♦ Łukasz Frański, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

  "Partnerstwo w kształceniu zawodowym w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu i Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu"                       plik do pobrania

 

prof. dr hab. Henryk Mruk, Katedra zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  "Edukacja zawodowa – metody promocji"                                                                                                                                                                           plik do pobrania

 

♦ Wojciech Jagodziński, socjolog - analityk, Szlifiernia marki

   "Jak wykonać dobry szlif marki kształcącej zawodowo?"                                                                                                                                               plik do pobrania

 

♦ Anna Świdurska, redaktor naczelna "My Zawodowcy"

  "Jak „My Zawodowcy” promujemy kształcenie zawodowe"                                                                                                                                          plik do pobrania

News

Home

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact