Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Find us at

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Contact

 Home

  News

  Organization

  Adverts

  Conferences and training

Analysis

  Gallery

Home 

 News 

 Organization 


 Adverts 


 

  1. pl
  2. en
  3. de

Home

News

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact

Najbardziej poszukiwane zawody w wybranych powiatach na podstawie Barometru Zawodów

(badania przeprowadzone w drugim półroczu 2016 roku)

Stopa bezrobocia w wybranych powiatach

Zapotrzebowanie na zawody - analiza porównawcza dla 11 powiatów Wielkopolski

W jakich zawodach najłatwiej znaleźć pracę?

Szkolnictwo zawodowe w roku szkolnym 2016/2017. Dane GUS dla wybranych powiatów.

Stopa bezrobocia w Polsce i w Unii Europejskiej - stan na grudzień 2017 r.

News

Home

Organization

Adverts

Conferences and training

Analysis

Gallery

Contact