Regulamin Organizacyjny

Struktura organizacyjna

Zamówienia publiczne

Oferty Pracy

Kontrole

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zostało utworzone mocą Uchwały nr XXIX/743/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2017 roku. 

Jesteśmy jednostką Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Uchwała nr 5259/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z 4 maja 2018 roku w sprawie: zatrudnienia Mariusza Sławomira Kubiaka na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego

i Zawodowego w Poznaniu.

Uchwała nr 5260/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego

i Zawodowego  w Poznaniu.

Archiwum BIP

Kontakt

Ogłoszenia

 Statut

 Strona główna

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego

w Poznaniu za 2018 rok

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt