Regulamin Organizacyjny

Struktura organizacyjna

Zamówienia publiczne

Oferty Pracy

Kontrole

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zostało utworzone mocą Uchwały nr XXIX/743/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2017 roku. 

Jesteśmy jednostką Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Uchwała nr 4426/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2017 roku w sprawie: zatrudnienia Mariusza Sławomira Kubiaka na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Uchwała nr 4428/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 października 2017 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Poznaniu.

Archiwum BIP

Kontakt

Ogłoszenia

 Statut

 Strona główna

Aktualności

Strona główna

Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt