Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Konferencje i szkolenia

  Analiza

Newsletter

Aktywizacja młodych w kształceniu dualnym, inwestycją w przyszłość 

„Odczarujmy" szkoły zawodowe 

W tygodniku „Przemiany na szlaku piastowskim” została zrelacjonowana konferencja prasowa z 19 grudnia 2017 roku zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, oddział w Gnieźnie, na której poruszane były aktualne problemy związane z kształceniem praktycznym, zawodowym oraz współpracy z przedsiębiorcami poszukujących pracowników-fachowców.

Poruszane tematy miały istotny wkład w konieczność odbudowy prestiżu szkolnictwa zawodowego i prowadzenie stałego monitoringu rynku pracy przy udziale lokalnych przedsiębiorców, którzy poszukują możliwości zatrudniania młodocianych pracowników.

Dzięki takim dialogom z instytucjami reprezentującymi zarówno przedsiębiorców, oświatę oraz jednostki takie jak CWRKDiZ w Poznaniu, wspierające działania upowszechniania kształcenia zawodowego, będzie można zmienić mentalność społeczeństwa i przekonać, że zdobywanie  zawodu nie zamyka dalszego rozwoju osobistego zarówno w sferze zawodowej, jak i edukacyjnej.

>>> zobacz artykuł

Aktualności

Strona główna

Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt