11 czerwca 2018

W dniu 11.06.2018r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dra inż. Mariusza S. Kubiaka, Dyrektora CWRKDiZ w Poznaniu a Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium reprezentowaną przez dra Huberta Palucha, Rektora GSW Milenium. W podpisaniu uczestniczyła również dr Anna Knocińska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium.

 

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2002 roku tworzy i na bieżąco modyfikuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy. Programy studiów projektowane są przez interdyscyplinarne zespoły, składające się z pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów i ekspertów poszczególnych branż, praktyków oraz partnerów zagranicznych.

 

Strony oświadczyły, że będą wspólnie pracować  na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia zawodowego i dualnego oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców. W ramach realizacji  działań strony będą popularyzować kształcenie zawodowe i dualne oraz organizować przedsięwzięcia tematycznie z tym związane.

Galeria zdjęć

Umowa Partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu  a Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium  11.06.2018r. 
Podpisanie umowy partnerskiej CWRKDiZ w Poznaniu z GSW Milenium

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna