13 kwietnia 2018

W dniu 11.04.2018r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu reprezentowanym przez Panią Dyrektor Aleksandrę Warkocką.

 

Podczas spotkania omówione zostały najbliższe działania jakie będą podejmowane w bieżącym roku, które mają umocowanie w treści umowy partnerskiej. Wspólne plany do wspierania i promocji kształcenia oraz brania udziału w wielu ważnych dla obydwu stron wydarzeniach, podkreślają doniosłość dzisiejszego porozumienia.

 

Cieszymy się bardzo, że kolejna Szkoła o profilu zawodowym dołączyła do nas i będziemy wspólnie promować zawody i tym samym stworzymy wymierne korzyści dla młodzieży podejmującej ważne decyzje w wyborze pracy i rozwijania w przyszłości kariery zawodowej.

Umowa Partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 11.04.2018r.
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna