25 stycznia 2019

Doradcy zawodowi z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wzięli udział w dniu 22.01.2018 r. w pilotażowym, dwudniowym szkoleniu, połączonym z pracą własną na platformie e-learningowej, pt. Umiejętności przywódcze nauczycieli.

 

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu LIDO przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Konsorcjum projektu składa się z 4. organizacji aktywnych na polach badań i szkoleń skierowanych do nauczycieli oraz pięciu szkół ponadpodstawowych z Włoch, Rumunii, Polski, Grecji i Bułgarii. 

 

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli-liderów w nowe narzędzia, które ułatwią im prowadzenie zajęć w klasie, pomoc uczniom w nauce, kontakty z kierownictwem szkoły i całą radą pedagogiczną, a także współpracę z rodzicami i lokalną społecznością.

Podczas szkolenia zaprezentowana została metodologia, która pomoże osobom uczestniczącym, a tym samym pracującym w edukacji rozpoznać (Test na platformie Moodle) i doskonalić swoje kompetencje przywódcze.

Doradcy zawodowi CWRKDiZ w Poznaniu na szkoleniu Umiejętności przywódcze nauczycieli Doradcy zawodowi CWRKDiZ w Poznaniu na szkoleniu Umiejętności przywódcze nauczycieli

Pierwszego dnia, prowadzący dr Adam K. Gogacz koncentrował się na dwóch obszarach, niezbędnych w działaniu lidera:

- przywództwa

- komunikacji

Trzeci obszar, zarządzanie konfliktem, będzie tematem drugiego dnia szkolenia 5. lutego br.

 

W przerwie pomiędzy szkoleniami face-to-face, uczestnicy mają za zadanie uzupełniać wiedzę, korzystając z platformy e-learningowej.

                                                                                    Doradcy zawodowi CWRKDiZ w Poznaniu na szkoleniu Umiejętności przywódcze nauczycieli

Niektóre osoby bywają naturalnymi liderami, ale nie zapominajmy, że cechy przywódcze można i trzeba kształtować, podobnie jak wszystkie umiejętności miękkie.

Umiejętności przywódcze nauczycieli.
Doradcy zawodowi CWRKDiZ w Poznaniu na szkoleniu Umiejętności przywódcze nauczycieli

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna