Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

Powołanie Centrum CWRKDiZ w Poznaniu 12.07.2017r.

12 lipca 2017 roku Pani Marszałek Marzena Wodzińska w trakcie konferencji poinformowała zebranych o celu powstania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Aktywizacja zawodowa i współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi - tym zajmą się nowe Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

        Województwo Wielkopolskie jest pierwszym, które podjęło taką inicjatywę. Wierzymy, że zrównoważy to posiadane zasoby i złagodzi skutki braku kadry w całym województwie. Centra mają łączyć szkolnictwo i pracodawców, wspierać pracodawców na lokalnym rynku, dbać o unikalne zawody, aby do końca nie zginęły, prezentując dziennikarzom zakres zadań nowych jednostek organizacyjnych, które decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostały utworzone z myślą o usprawnieniu koordynacji procesu kształcenia dualnego.

Z dniem 1 maja tego roku Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego powstały w Poznaniu i Kaliszu. Docelowo znajdą się także w pozostałych byłych miastach wojewódzkich w regionie, tj. w Koninie (od 1 października br.) oraz Pile i Lesznie (z dniem 1 stycznia 2018 roku). Każde z Centrów będzie miało własną specyfikę, skrojoną na miarę potrzeb lokalnego rynku pracy.
Celem powstałego w stolicy Wielkopolski Centrum, obejmującego 11 powiatów, będzie aktywizacja zawodowa osób młodych oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, w ramach praktyk, staży czy warsztatów edukacyjnych. Integracja środowisk przedsiębiorców, izb rzemieślniczych oraz szkół zawodowych pozwoli pozyskać i na trwałe umiejscowić na rynku pracy doświadczonych pracowników.
Istotne dla rozwoju lokalnego jest bowiem zrównoważenie podaży i popytu na rynku. Wielkopolska chwali się niskim bezrobociem, które aktualnie wynosi 4,6%, w powiecie poznańskim zaś 2,2%, ale ważne jest bezpieczeństwo zatrudnienia, rozumiane jako wyposażenie ludzi w odpowiednie umiejętności, które pomogą im w znalezieniu nowego miejsca pracy. Na to z kolei mają wpływ uwarunkowania lokalne, kwalifikacje i kompetencje kandydatów do pracy, a także ich oczekiwania, aktywność, mobilność oraz zespół cech interpersonalnych.
        Według badań przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy w naszym regionie, wyróżnione zostały 42 zawody deficytowe. Większość z nich może być wykonywana przez uczniów z wykształceniem zawodowym. Promocja kształcenia zawodowego i dualnego ma wzmocnić pozycję Wielkopolski na mapie silnych i konkurencyjnych regionów Polski i Europy.

06 września 2017
CWRKDiZ-w-Poznaniu-konferencja-założycielska

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt