12 listopada 2018

W ramach trwającego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu gościło w dniu 08.11.2018 r. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

 

Podczas dyżuru, którego temat brzmiał: „Pracuję legalnie”, przedstawiciele PIP odpowiedzieli uczniom z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, którzy niebawem staną przed wyborem pierwszej pracy na nurtujące ich pytania.

 

Młodzież chciała się dowiedzieć między innymi jakie są różnice pomiędzy:

umową o pracę, a umową zlecenie,

czy umowa może być zawarta słownie?

jaki jest wymiar urlopu, dobowego odpoczynku?

jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w stosunku do nowozatrudnionego pracownika?

na jakie aspekty należy zwrócić uwagę podejmując swoją pierwszą w życiu pracę.

 

Pracuję legalnie - dyżur przedstawicieli PIP w Poznaniu w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu Pracuję legalnie - dyżur przedstawicieli PIP w Poznaniu w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu Pracuję legalnie - dyżur przedstawicieli PIP w Poznaniu w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu

 

Uczniowie dowiedzieli się  także jak wyglądają kwestie związane z zatrudnieniem poza granicami kraju.

Dyżur przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu - 08.11.2018r.
Pracuję legalnie - dyżur przedstawicieli PIP w Poznaniu w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu.

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna