20 sierpnia 2018

Po pierwszych rozmowach w czerwcu br. przyszedł czas na uszczegóławianie niektórych spraw, stąd kolejne spotkanie przedstawicieli CWRKDiZ w Poznaniu w dniu 20 sierpnia 2018r. z osobami reprezentującymi Zespół Szkół Nr 6 im. Joachima Lelewela oraz Relopack pakowanie przemysłowe.

 

Rozmowy dotyczyły podjęcia nie tylko inicjatywy trójstronnego partnerstwa, ale także doprecyzowywały temat utworzenia od nowego roku szkolnego 2018/2019 klasy patronackiej. Dzięki podjętej współpracy, w której CWRKDiZ w Poznaniu jest stroną, uczniowie Zespołu Szkół Nr 6. im. Joachima Lelewela uzyskają możliwość weryfikacji treści programowych u pracodawcy, nie tylko dzięki praktykom, które będą odbywały się w firmie Relopack ale także wizyt edukacyjnych w ramach m.in. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (05-09.11.2018.) i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (12-18.11.2018).

 

Efektem dzisiejszych rozmów będzie uroczyste podpisanie umowy trójstronnej w czasie inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 6 im. Joachima Lelewela w dniu 3 września 2018 r. Cieszymy się, że inicjatywy CWRKDiZ w Poznaniu są tak dobrze odbierane zarówno przez środowisko edukacyjne, jak i pracodawców, i mamy nadzieję na dalsze możliwości współpracy, do których zapraszamy.

 

Rozmowy CWRKDiZ w Poznaniu z Partnerami.
Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na spotkaniu w firmie Raben Transport w Gądkach

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna